Polityka prywatności

Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowegowww.eurobuildcee.com. W regulaminie zawarte są informacje i zasady korzystania z serwisu, a także prawa i obowiązki klientów oraz użytkowników korzystających z usług serwisu.

Wydawcą serwisu www.eurobuildcee.com jest Eurocee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391464, NIP: 951-23-44-919, Regon: 143186933.

Definicje

eurobuildcee.com – serwis internetowy zwany dalej serwisem, gromadzący materiały (teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp.) o nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz świadczący usługi reklamowe.

Usługodawca – właściciel serwisu www.eurobuildcee.com tj. Eurocee sp. z o.o.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu oraz dostępnych usług.

Partner – każdy podmiot współpracujący z Eurocee sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Eurocee sp. z o.o. na rzecz użytkowników dostępne w serwisie www.eurobuildcee.com:

– magazyn on-line / informacje prasowe

– newsletter

– archiwum informacji

– sklep internetowy

– reklamy

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu www.eurobuildcee.com należącego do Eurocee sp. z o.o. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich, PRAWA PRASOWEGO oraz praw o rejestracji znaków należących do Eurocee sp. z o.o. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Eurocee Sp. z o.o.

W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Eurocee sp. z o.o. prezentuje w serwisie www.eurobuildcee.com utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez partnerów serwisu. Eurocee sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.eurobuildcee.com .

Prawa i obowiązki użytkowników

– Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w internecie.

– Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Odpowiedzialność usługodawcy

– Eurocee sp. z o.o. zapewnia ciągłość działania serwisu. W razie nieprawidłowości w działaniu systemu, klient może zgłosić reklamację.

– Eurocee sp. z o.o. oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy i przekaz z nich wynikający.

– Eurocee sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym i zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Eurocee sp. z o.o. zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

Polityka prywatności

Podczas korzystania z serwisu eurobuildcee.com mogą być wykorzystywane pliki cookies (ciasteczka – małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w serwisie przez Eurocee sp. z o.o. – aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Eurocee sp. z o.o. www.eurobuildcee.com .

Dane osobowe

Eurocee sp. z o.o. oświadcza, że respektując prawo do prywatności, nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Eurocee sp. z o.o. udostępnia czytelnikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym codzienny newsletter, dostęp do archiwum i forum dyskusyjnego (komentarzy).

Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez Eurocee sp. z o.o. osobom trzecim. Eurocee sp. z o.o. zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika, dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera i/lub innych usług wymagających rejestracji.

Postanowienia końcowe

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: eurobuild@eurobuildcee.com.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Eurocee sp. z o.o. akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.eurobuildcee.com .

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.eurobuildcee.com , wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.